Voor Scholen

workshop

Meedansen in de samenleving

Wij leven in een samenleving met mensen van vele verschillende achtergronden. Dat kan een uitdaging zijn. Hoe gaan we om met anderen die anders zijn?

Veel mensen hebben het over vrijheid en gelijkheid, maar broederschap wordt vaak vergeten. Toch is broederschap een belangrijk gegeven als we vinden dat alle mensen gelijkwaardig zijn. Hoe kan sociaal broederschap ons inspireren om goed om te gaan met verschillen?

In deze 45 minuten durende workshop zullen we op een interactieve manier onderzoeken wat sociaal broederschap kan betekenen voor onze houding ten opzichte van andere mensen, ook als ze heel anders zijn dan wij.

Deze workshop is geschikt voor kinderen vanaf 10 tot 18 jaar en duurt 45 minuten.