Voor Jongerengroepen

meedansen workshop
Er is interesse voor onze workshop vanuit christelijke jongerengroepen. Deze tekst is voor hen bedoeld.

Meedansen in de samenleving

Wij leven in een samenleving met mensen van vele verschillende achtergronden. Dat kan een uitdaging zijn voor ons christenen. Hoe gaan we om met anderen die anders zijn, als we het voorbeeld van Christus volgen?
Paus Franciscus legt in zijn encycliek “Fratelli Tutti” de nadruk op het begrip “sociaal broederschap”. Veel mensen hebben het over vrijheid en gelijkheid, maar broederschap wordt vaak vergeten. Toch laat Jezus ons zien dat alle mensen kinderen zijn van dezelfde hemelse Vader, en dat we dus moeten leren om ons als broeders te gedragen.
In deze 45 minuten durende workshop zullen we op een interactieve manier onderzoeken wat sociaal broederschap kan betekenen voor onze houding ten opzichte van andere mensen, ook als ze heel anders zijn dan wij.
Deze workshop is geschikt voor jongeren van 10 tot 18 jaar en duurt 45 minuten.