Mindmappen :

[Bedrijven]

Wat is het

Mindmappen is een techniek om gedachten vorm te geven in kleur, ruimte en beweging.
Het resultaat is een kleurrijke overzichtelijke "map" of "kaart" van een gekozen onderwerp.
Het geeft een helder beeld van alle zaken die samenhangen met het gekozen onderwerp en laat gelijk de prioriteiten en hoofdlijnen zien. Dit helpt om verbanden te leggen en makkelijker te leren, samen te vatten, te herkennen en onthouden.
De techniek van het mindmappen stimuleert de samenwerking van beide hersenhelften waardoor logica en creativiteit worden gecombineerd en efficiency wordt vergroot.

Doel

  • het leren maken van een goede mindmap, gebruik makend van de mindmapregels
  • het ontdekken van de voordelen van het werken met mindmaps
  • ervaring opdoen met een [zelfgekozen] thema


Doelgroep

Een workshop kan individueel of voor een groep worden verzorgd.
Bij een individuele workshop is er veel ruimte om een persoonlijk thema uit te werken. Denk bijvoorbeeld aan een projectleider die een grote klus krijgt, een LEAN-adviseur die te maken krijgt met een complex systeem van processen of een docent die de methodiek wil gaan gebruiken voor zijn lessen.
Bij een groepsworkshop hoeven de deelnemers niet noodzakelijk in het dagelijkse werk met elkaar te maken te hebben.
In dat geval heeft elke deelnemer een eigen reden om de workshop te volgen, bijvoorbeeld het voorbereiden van een presentatie of het houden van een lezing.
Maar de workshop is ook geschikt voor teams om aan een gezamenlijke opdracht te werken. Dan kan er een groepsmindmap worden gemaakt

Duur

Een workshop duurt 1 dagdeel.

Groepsgrootte

Het minimum aantal deelnemers voor een groepsworkshop bedraagt 6, het maximum 12.

mandal-radiation